Mine mærkesager

MINE MÆRKESAGER

Arbejdspladser, uddannelse og udvikling


Arbejdspladser og udvikling i Nordsjælland er to af mine vigtigste fokusområder.

Fastholdelse og tiltrækning af virksomheder forudsætter blandt andet, at vi har folk med kloge hænder og hoveder.


Desværre er der fortsat for få unge, der vælger en erhvervsuddannelse, selvom manglen på folk med tekniske kompetencer bliver stor de kommende år. Derfor skal vi investere mere i erhvervsskolerne og undgå, at de alene ligger i de store byer.

     Pensionsalder og nedslidning

 

Når man forringer mulighederne for tilbagetrækning så markant, som det er sket de senere år, så er det helt afgørende, at man ikke skærer alle over en kam.

 

Sosu’er, tømrere, gartnere og mange andre har igennem arbejdslivet haft slidsomt, fysisk arbejde. Dem skal der være en værdig landingsbane til. Alt andet vil være uretfærdigt.

 I den tilbagevendende diskussion om, hvor høj pensionsalderen skal være, gør det mig altid harm, at dem der vil hæve pensionsalderen, selv har deres på det tørre; de har typisk lange uddannelser og er startet sent med selv at bidrage på arbejdsmarkedet, og de har aldrig i længere perioder prøvet at have arbejde, der slider på kroppen.

Mere asfalt og stabil togdrift

 

I dag stjæler bilkøer og aflyste togafgange alt for meget tid, som kunne være brugt med familien eller på arbejdspladsen. Derfor arbejder jeg for bedre infrastruktur.

 

De vigtigste projekter er at få Frederikssundmotorvejen gjort færdig, at få forlænget Hillerødmotorvejen, at få fundet en tilfredsstillende løsning på kravet om brugerbetaling på Kronprinsesse Marysbro samt at få sikret stabil drift på S-togslinjerne og Kystbanen. Det er uretfærdigt, at der kræves brugerbetaling for at krydse Kronprinsesse Marys bro. Det er urimeligt over for borgerne, og det er konkurrenceforvridende over for erhvervslivet. Derfor vil jeg arbejde for at få brugerbetalingen afskaffet.


Samtidig skal vi støtte initiativer, der kan fremme elbusser, som kører på grøn strøm. Vi bør også arbejde for at gøre alternativerne til bilen mere attraktive. Fx ved at arbejde for billigere priser på bus- og togbilletter samt sikre forbindelser, der kører på tværs af fingerplanen i Nordsjælland. Endelig bør der skabes bedre rammer for, at kommunerne i fællesskab kan etablere nye supercykelstier.

Flygtninge skal hjælpes i nærområderne

I runde tal kunne vi, hver gang vi hjælper 10.000 mennesker i Danmark, have hjulpet 600.000 af de dårligst stillede, som er tilbage i flygtningelejrene.

Derfor vil vi i Socialdemokratiet hjælpe flygtninge tæt på deres hjemlande ved at bevilge markant flere penge til FN. Pengene skal bruges til at sikre ordentlige forhold for de millioner af mennesker, der aldrig får en chance for at flygte til Nordeuropa. Til gengæld skal færre flygtninge til Danmark.

Årtiers akkumulering af integrationsproblemer betyder, at indvandringen må og skal begrænses, så problemerne med parallelsamfund, kriminalitet og kulturelle sammenstød ikke bliver større.

Vi skal passe på naturen, klimaet og dyrene

 

 

I Socialdemokratiet har vi en lang tradition for at passe på naturen.

 

Vores første statsminister, Thorvald Stauning, sikrede i 1937, at de danske strande er frie og tilgængelige for alle. Jens Otto Krag udpegede verdens første miljøminister i 1971, og op igennem 1990’erne prioriterede Poul Nyrup Rasmussens regering at understøtte produktion og opstilling af vindmøller, som blev en stor eksportsucces og gav os en teknologisk førerposition.

 

 

Men der er stadig meget at gøre. Eksporten af grønne løsninger skal understøttes bedre, og forskning i energi- og klimateknologi bør have et økonomisk løft. Endelig skal drikkevandet overvåges langt bedre, så vi ikke i fremtiden igen hører om for høje forekomster af nitrat og pesticider. Samtidig skal vi gøre mere for dyrevelfærden. Alt for mange slagtegrise- og kyllinger samt andre dyr har for dårlige forhold, hvor de ikke har plads nok og adgang til at komme ud i det fri. 

 

Luftforurening koster liv

Hvert år dør mere end 3.000 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Forureningen er blandt andet årsag til sygdomme som lungekræft, hjertekarsygdomme, diabetes og astma. En af de væsentligste kilder til forureningen er udstødningsgasser. Vi vil i Socialdemokratiet derfor indføre et stop for salg af nye dieselbiler i Danmark fra 2030, og vi vil have flere elbusser. Lande som Norge, Holland, Storbritannien og Frankrig har allerede besluttet at forbyde dieselbiler i fremtiden. 

 

Det er helt afgørende, at der i klima-, energi- og miljøpolitikken træffes langsigtede beslutninger, som beskytter grundvandet, den friske luft og naturen samt bidrager til, at vi mindsker udledningen af drivhusgasser.  Konsekvenserne bliver store, hvis vi ikke tager situationen alvorligt. Derfor skal vi beskytte naturen bedre og investere mere i udvikling af grøn teknologi til gavn for klima og miljø, men også os selv og fremtidige generationer.  

Copyright @ All Rights Reserved